Välkommen till Dahlberg & Roos AB

Då vi nu upphör med all bilförsäljning vill vi tacka alla vår kunder som vi haft under alla dessa år.